امروزدوشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۷/در مجله توهمنلی

ترکمانچای
امکان بارش برف در روز های آینده کم است
هوای نسبتا سرد
۰۶:۴۱
خبرنامه
جهت دریافت جدیدترین اخبار در خبرنامه توهمنلی با ثبت ایمیلتان عضو شوید
ایمیل :

ترکمانچای

برنامه های عزاداری های شهر ترکمانچای در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر می باشد

12-19-2012 10-00-05 ss

برنامه حضور هیئت های عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در مساجد سال۱۳۹۲(  روز سوم)

ساعت۱۰بعد

ساعت۱۰-۹٫۳۰

ساعت۹٫۳۰-۹

ساعت۹-۸٫۳۰

ساعت۸٫۳۰-۸

نام مسجد

ردیف

 

هیئت حسینه- هیئت زینبیه

هیئت جوانان

هیئت امام حسین (ع)

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

حاج آقا عباسی

جامع رسو الله(ص)

۱

هیئت حضرت عباس

هیئت امام حسین (ع)

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

حاج اقا ترابی

 

مهدیلو

۲

امام زمان (عج)

هیئت امیر المومنین(ع)

هیئت حضرت عباس

 

حاج اقا ترابی

امام زمان (عج)

۳

باب الحوائج(س)

هیئت حضرت عباس

هیئت امیر المومنین(ع)

حاج آقا عباسی

 

باب الحوائج(س)

۴

هیئت امام حسین (ع)

هیئت زینبیه

هیئت حسینه

 

 

 

امام حسین (ع)

۵

هیئت امیر المومنین(ع)

حاج آقاکیانی

هیئت زینبیه

هیئت جوانان

باب الحوائج(س)

امیر المومنین(ع)

۶

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

هیئت حسینه

حاج آقا عباسی

باب الحوائج(س)

هیئت جوانان

حضرت ابوالفضل(س)

۷

 

 

بسمه تعالی

برنامه حضور هیئت های عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در مساجد سال۱۳۹۲(  روز چهارم)

ساعت۱۰بعد

ساعت۱۰-۹٫۳۰

ساعت۹٫۳۰-۹

ساعت۹-۸٫۳۰

ساعت۸٫۳۰-۸

نام مسجد

ردیف

 

هیئت زینبیه- هیئت جوانان

هیئت حسینه

باب الحوائج(س)

هیئت امیر المومنین(ع)

حاج آقا عباسی

جامع رسو الله(ص)

۱

هیئت حضرت عباس

 

هیئت حسینه

حاج اقا ترابی

هیئت زینبیه

مهدیلو

۲

امام زمان (عج)

 

هیئت امام حسین (ع)

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

حاج اقا ترابی

امام زمان (عج)

۳

باب الحوائج(س)

هیئت امام حسین (ع)

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

حاج آقا عباسی

هیئت جوانان

باب الحوائج(س)

۴

هیئت امام حسین (ع)

باب الحوائج(س)

هیئت امیر المومنین(ع)

هیئت جوانان

 

 

امام حسین (ع)

۵

هیئت امیر المومنین(ع)

حاج آقاکیانی

هیئت حضرت عباس

هیئت حسینه

 

امیر المومنین(ع)

۶

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

هیئت حضرت عباس

حاج آقا عباسی

هیئت زینبیه

 

حضرت ابوالفضل(س)

۷

 

 

 

بسمه تعالی

برنامه حضور هیئت های عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در مساجد سال۱۳۹۲(  روز پنجم)

ساعت۱۰بعد

ساعت۱۰-۹٫۳۰

ساعت۹٫۳۰-۹

ساعت۹-۸٫۳۰

ساعت۸٫۳۰-۸

نام مسجد

ردیف

 

هیئت حسینه

هیئت جوانان

هیئت زینبیه

هیئت حضرت عباس

حاج آقا عباسی

جامع رسو الله(ص)

۱

هیئت حضرت عباس

باب الحوائج(س)

هیئت امیر المومنین(ع)

حاج اقا ترابی

هیئت جوانان

مهدیلو

۲

امام زمان (عج)

هیئت زینبیه

باب الحوائج(س)

 

حاج اقا ترابی

امام زمان (عج)

۳

باب الحوائج(س)

 

هیئت حسینه

حاج آقا عباسی

 

باب الحوائج(س)

۴

هیئت امام حسین (ع)

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

 

هیئت زینبیه

 

هیئت حضرت عباس

امام حسین (ع)

۵

هیئت امیر المومنین(ع)

حاج آقاکیانی

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

هیئت امام حسین (ع)

 

امیر المومنین(ع)

۶

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

 

حاج آقا عباسی

هیئت امیر المومنین(ع)

هیئت امام حسین (ع)

حضرت ابوالفضل(س)

۷

 

 

 

 

بسمه تعالی

برنامه حضور هیئت های عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در مساجد سال۱۳۹۲(  روز ششم)

ساعت۱۰بعد

ساعت۱۰-۹٫۳۰

ساعت۹٫۳۰-۹

ساعت۹-۸٫۳۰

ساعت۸٫۳۰-۸

نام مسجد

ردیف

 

هیئت حسینه- هیئت زینبیه

هیئت جوانان

هیئت امام حسین (ع)

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

حاج آقا عباسی

جامع رسو الله(ص)

۱

هیئت حضرت عباس

هیئت امام حسین (ع)

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

حاج اقا ترابی

 

مهدیلو

۲

امام زمان (عج)

هیئت امیر المومنین(ع)

هیئت حضرت عباس

هیئت حسینه

حاج اقا ترابی

امام زمان (عج)

۳

باب الحوائج(س)

هیئت حضرت عباس

هیئت امیر المومنین(ع)

حاج آقا عباسی

 

باب الحوائج(س)

۴

هیئت امام حسین (ع)

هیئت زینبیه

هیئت حسینه

 

 

 

امام حسین (ع)

۵

هیئت امیر المومنین(ع)

حاج آقاکیانی

هیئت زینبیه

هیئت جوانان

باب الحوائج(س)

امیر المومنین(ع)

۶

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

هیئت حسینه

حاج آقا عباسی

باب الحوائج(س)

هیئت جوانان

حضرت ابوالفضل(س)

۷

 

 

بسمه تعالی

برنامه حضور هیئت های عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در مساجد سال۱۳۹۲(  روز هفتم)

ساعت۱۰بعد

ساعت۱۰-۹٫۳۰

ساعت۹٫۳۰-۹

ساعت۹-۸٫۳۰

ساعت۸٫۳۰-۸

نام مسجد

ردیف

 

هیئت زینبیه- هیئت جوانان

هیئت حسینه

باب الحوائج(س)

هیئت امیر المومنین(ع)

حاج آقا عباسی

جامع رسو الله(ص)

۱

هیئت حضرت عباس

 

هیئت حسینه

حاج اقا ترابی

هیئت زینبیه

مهدیلو

۲

امام زمان (عج)

 

هیئت امام حسین (ع)

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

حاج اقا ترابی

امام زمان (عج)

۳

باب الحوائج(س)

هیئت امام حسین (ع)

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

حاج آقا عباسی

هیئت جوانان

باب الحوائج(س)

۴

هیئت امام حسین (ع)

باب الحوائج(س)

هیئت امیر المومنین(ع)

هیئت جوانان

 

 

امام حسین (ع)

۵

هیئت امیر المومنین(ع)

حاج آقاکیانی

هیئت حضرت عباس

هیئت حسینه

 

امیر المومنین(ع)

۶

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

هیئت حضرت عباس

حاج آقا عباسی

هیئت زینبیه

 

حضرت ابوالفضل(س)

۷

 

 

 

 

برنامه حضور هیئت های عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در مساجد سال۱۳۹۲(  روز هشتم)

ساعت۱۰بعد

ساعت۱۰-۹٫۳۰

ساعت۹٫۳۰-۹

ساعت۹-۸٫۳۰

ساعت۸٫۳۰-۸

نام مسجد

ردیف

 

– هیئت جوانان

هیئت حسینه

هیئت زینبیه

هیئت حضرت عباس

حاج آقا عباسی

جامع رسو الله(ص)

۱

هیئت حضرت عباس

باب الحوائج(س)

هیئت امیر المومنین(ع)

حاج اقا ترابی

هیئت جوانان

مهدیلو

۲

امام زمان (عج)

هیئت زینبیه

باب الحوائج(س)

هیئت جوانان

حاج اقا ترابی

امام زمان (عج)

۳

باب الحوائج(س)

 

هیئت حسینه

حاج آقا عباسی

 

باب الحوائج(س)

۴

هیئت امام حسین (ع)

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

 

هیئت زینبیه

 

هیئت حضرت عباس

امام حسین (ع)

۵

هیئت امیر المومنین(ع)

حاج آقاکیانی

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

هیئت امام حسین (ع)

 

امیر المومنین(ع)

۶

هیئت حضرت ابوالفضل(س)

 

حاج آقا عباسی

هیئت امیر المومنین(ع)

هیئت امام حسین (ع)

حضرت ابوالفضل(س)

۷

دیدگاه شما نسبت به این پست:

یک دیدگاه

لطفا تمامی بخش هارا صحیح پر کنید
لطفا در نظرات از کلمات زشت ناپسند استفاده نکنید
نظرات پس از بازبینی در سایت گذاشته خواهند شد


مطالب بیشتر

      پربازدید
      جدید ها
ارسال شده در ۱۲ اسفند ۹۵

Copyright © 2012 All rights Reserved
طـبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای هرگونه کپی برداری از مطالب سایت توهمنلی بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد
طراحی و توسعه سایت توسط تیم وبسایت توهمنلی